Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 στην κατεύθυνση «Διδακτική της Χημείας» (Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ), στην κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ) και στην κατεύθυνση «Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας της Χημείας» (Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ).

Διαβάστε όλη την προκήρυξη

Κατεβάστε την αίτηση υποψηφιότητας σε αρχείο pdf ή σε αρχείο Word

This entry was posted in Νέα. Bookmark the permalink.

Comments are closed.