Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Τα Τμήματα Χημείας, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν οργανώσει και λειτουργούν Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ)» και τις παρακάτω κατευθύνσεις:

- Διδακτική της Χημείας
- Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες
- Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων  διεξάγονται στο Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

This entry was posted in Νέα. Bookmark the permalink.

Comments are closed.